Een aanzienlijk deel van de echtscheidingen escaleert tot een vechtscheiding. Een ontwikkeling die doorgaans niet door de partners is gekozen en waarbij kinderen veelal de dupe zijn.

 

Waar relaties vastlopen, is er sprake van rouw. Deze rouw wordt meestal individueel beleefd. Niet zelden wordt voorbijgegaan aan wat beiden gezamenlijk hebben verloren.

Schipbreuk 

De SCHIP-aanpak bestaat uit een aantal fases die de (ex)partners gezamenlijk doorlopen. SCHIP is het acroniem voor: Samenkomen, Conflict en Verliesverheldering, Helpend horen, Integratie en Ouderschap. Deze SCHIP-aanpak betreft een post-relationeel rouwtraject voor (ex)partners, met als uiteindelijke doel samen op te trekken als partners in ouderschap.

Een aanpak waarbij aandacht is voor zowel verlies- als conflictaspecten, lijkt een aanzienlijk oplossingspotentieel te hebben om uit het conflict te komen, zodat de ex partners weer als partners in ouderschap samen verder kunnen.

Er wordt op een vernieuwende manier stil gestaan bij datgene wat verloren is gegaan in de relatie, om weer verder te kunnen. In een andere vorm van relatieschap. Schipbreuk geslaagd!

Meer info: Www.vechtenvoorjescheiding.nl