Als ZZP werk ik samen met professionals binnen diverse netwerken en neem ik deel aan intervisiegroepen.

Zonder uw toestemming verstrek ik geen gegevens aan derden, ook niet aan familieleden of bijvoorbeeld een bedrijfsarts.

Als professional heb ik geheimhoudingsplicht. Alleen waar sprake is van huiselijk geweld, of waar de veiligheid van kinderen niet geborgd kan worden, is het mijn (burger)plicht om melding te maken bij Veilig Thuis. Dit gaat niet buiten uw medeweten om. Voor meer info, zie www.veiligthuis.nl

Uw gegevens bewaar ik digitaal in een beveiligd systeem. Het gaat om persoonsgegevens en gespreksverslagen.